lawyer-professional-business-woman-worki

גבייה והוצל"פ

close-up-hands-holding-wallet.jpg

גביית חובות עלול להיות תהליך ארוך ומהטל הדורש זמן ומשאבים רבים

המשרד מעניק ייעוץ ושירות בתחום הגבייה ולרבות שירות לזוכים/תובעים, תביעות כספיות מכל הסוגים, הליכים זמניים-ולרבות עיקולים זמניים, צוי מניעה שונים ומימוש שיקים/שטרות ופסקי דין בהוצאה לפועל.

משרדנו מעניק טיפול מהיר ויעיל בגביית החובות ונותן מענה דחוף במקרה של סעדים משפטיים דחופים אשר לרוב אנו נזקקים להם כחלק מאמצעי לגביית החובות.

עם קבלת החוב לגבייה אנו בוחנים ומתאימים את הטיפול לסוג ההליך המיטבי בו יש לנקוט לצורך גבייתו. לצורך כך המשרד מפעיל מערך שלם הכולל, בין היתר, עורכי דין, טלפנים, פקידי הוצאה לפועל, חוקרים פרטים, קבלני הוצל"פ ושליחים.

לרשותנו כל המכשור והציוד הדרוש לקיום פעילות גביה בהיקף ניכר ולרבות קישור online  ללשכות ההוצל"פ  ולמערכת בתי המשפט. 

כל אלו מאפשרים לנו להעניק את שירות מקצועי, אמין תוך חיסכון מרבי בהוצאות הגבייה.

המשרד מעניק שירותי גבייה לבנה (טלפונית) שירות זה משרת למעשה את שני צדי המיתרס. מחד גיסא, נהנים הזוכים מגבייה מהירה ותוך תשלום הוצאות מינימאלי, ומאידך גיסא, נהנים החייבים מפנייה אישית המסבירה להם את מהות החוב תוך כדי הימנעות מהרעת מצבם שלא לצורך

המשרד מייצג חברות מהגדולות במשק בתחומים שונים ומגוונים לרבות בתחומי: מזון, דלק, חקלאות, תקשורת, ברזל, בטון וחברות ביטוח שונות.

 

בשנים האחרונות זכתה מחלקת הגבייה וההוצאה לפועל של משרדינו במספר הוקרות, בהן:

 

ֿמדריך הדירוג BDI דירג את המשרד כאחד המשרדים המובילים בתחום בישראל.


 

מדריך הדירוג הישראלי Dun's 100 דירג את המשרד כמשרד בולט בתחום.

unnamed.png